23030056

Particle Physics Lecture - 230303

APA

Arvanitaki, A. (2023). Particle Physics Lecture - 230303. Perimeter Institute for Theoretical Physics. http://pirsa.org/23030056

MLA

Arvanitaki, Asimina. Particle Physics Lecture - 230303. Perimeter Institute for Theoretical Physics, Mar. 03, 2023, http://pirsa.org/23030056

BibTex

     @misc{ scitalks_23030056,
      doi = {},
      url = {http://pirsa.org/23030056},
      author = {Arvanitaki, Asimina},
      keywords = {},
      language = {en},
      title = {Particle Physics Lecture - 230303},
      publisher = {Perimeter Institute for Theoretical Physics},
      year = {2023},
      month = {mar},
      note = {Talk #23030056 see, \url{https://scitalks.ca}}
     }
     

Asimina Arvanitaki Perimeter Institute for Theoretical Physics

Source Repository PIRSA
Talk Type Course